China Delphi Petrol

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  J2534 Адаптер > ECU >

China Delphi Petrol

 

 

Cхема подключения на столе:

 

 

 

Delphi MT80  Infineon Tricore TC1762 с Flash 1.5 Мb

 

MT80..

 

 

 

 

 

 

 

Delphi MT92  Tricore TC17xx c Flash 2Mb  

 

MT92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delphi MT92.1 Tricore TC17xx c Flash 2.5Mb

 

MT92.2